คุณอยู่ที่นี่
หน้าแรก > สังคม > สรุปง่ายๆ 7 ข้อ บัตรคนจนเฟส 2 ได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง? ต้องทำยังไงถึงจะได้!!?

สรุปง่ายๆ 7 ข้อ บัตรคนจนเฟส 2 ได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง? ต้องทำยังไงถึงจะได้!!?

สรุปง่ายๆ 7 ข้อ บัตรคนจนเฟส 2 ได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง? ต้องทำยังไงถึงจะได้!!?

 

คนยากจนเตรียมเฮ หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตอนนี้มีสรุปให้แล้ว 7 ข้อ เพื่อให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจ ดังนี้

1. เงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน จาก 300 บาท/เดือน รวมเป็น 500 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ต้องเข้าโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และอาชีพที่ภาครัฐจัดไว้ให้

2. เงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 100 บาทต่อเดือน จาก 200 บาท/เดือน รวมเป็น 300 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000-100,000 บาทต่อปี แต่ต้องเข้าโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ ที่ภาครัฐจัดไว้ให้

3. สามารถนำบัตรคนจนที่มีเงินดังกล่าว ไปใช้รูดซื้อสินค้า จ่ายค่าโดยสารรถสาธารณะ ลดค่าครองชีพได้เหมือนที่ผ่านมา

4. เน้นช่วยเหลือให้พัฒนาตัวเอง มีงานทำ ฝึกอบรมความรู้และเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาคุณชีวิต และรายได้ในระยะยาว

5. มีโครงการสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ซื้อบ้าน

6. เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และได้รับบัตรคนจนไปแล้ว โดยไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่

7. จะมีเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบาย ติดตาม ให้ข้อมูล และดำเนินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆ

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: