คุณอยู่ที่นี่
หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > เตรียมเพิ่มเงินเดือนตำรวจ ป้องกันรีดไถ-รับส่วย 15,000 บาท นายร้อย 33,000 บาท อ้างช่วยลดการทุจริต

เตรียมเพิ่มเงินเดือนตำรวจ ป้องกันรีดไถ-รับส่วย 15,000 บาท นายร้อย 33,000 บาท อ้างช่วยลดการทุจริต

 เตรียมเสนอรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนตำรวจ ป้องกันรีดไถ-รับส่วย นายสิบควรปรับขั้นต่ำเป็นเดือนละ 15,000 บาท นายร้อย 33,000 บาท ชี้ค่าตอบแทนปัจจุบันยังไม่เหมาะสม

 

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารกับสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) เปิดเผยว่า คกก.ปฏิรูปตำรวจ ที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน มองว่า ปัญหาการรีดไถและรับส่วย เกิดจากตำรวจยังได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม โดยมีการอ้างถึงความเสี่ยงที่ตำรวจมีมากกว่าข้าราชการทั่วไป 13 – 22 เท่า อาชีพที่มีความเสี่ยงมากกว่าก็ย่อมได้รับค่าตอบแทนมากกว่า

 

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารกับสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ)

 

จึงเสนอให้เพิ่มเงินเดือนโดยเฉพาะกับตำรวจสายปราบปราม ในชั้นประทวน 4,300 – 5,000 บาท และในชั้นสัญญาบัตร 18,500 – 21,500 บาท ทำให้ผู้ที่จบจากโรงเรียนนายสิบ จะได้เงินเดือนเริ่มต้นระหว่าง 15,630 – 16,330 บาท และผู้ที่จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะได้เงินเดือนเริ่มต้นที่ 33,790 – 36,790 บาท

 

 

นอกจากนี้ ยังจะมีการเพิ่มค่าทำสำนวน ให้มากขึ้นกว่าเดิมอีก 100% เพราะอัตราเดิมเป็นอัตราเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2534 และให้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนทั้งหมดทุกๆ 5 ปี

นายมานิจ ระบุว่า เหตุที่เสนอเพิ่มเงินเดือนให้กับตำรวจก็เพื่อให้มีรายได้เพียงพอ ไม่ต้องไปหารายได้พิเศษจากการรีดไถ หรือรับส่วย จากนั้นค่อยไปกวดขันตำรวจที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ คกก.ปฏิรูป จะต้องจัดทำข้อเสนอให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ คือไม่เกินวันที่ 6 เม.ย.นี้

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : workpointnews

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top