คุณอยู่ที่นี่
หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > สั่งย้ายแล้ว!3 นายตำรวจ หักเงินเบี้ยเลี้ยงลูกน้อง ติดแอร์ที่ สน.

สั่งย้ายแล้ว!3 นายตำรวจ หักเงินเบี้ยเลี้ยงลูกน้อง ติดแอร์ที่ สน.

สั่งย้ายแล้ว!3 นายตำรวจ หักเงินเบี้ยเลี้ยงลูกน้อง ติดแอร์ที่ สน.

จากกรณีที่นำเงินเบี้ยเลี้ยงของนายตำรวจชั้นผู้น้อยไปซื้อแอร์นั้น ล่าสุดนายตำรวจ 3 นายถูกสั่งย้ายแล้ว

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. ได้ลงนามหนังสือบันทึกข้อความ ที่ 0015.112/4246 วันที่ 31 มีนาคม เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือบก.น.2 ที่ 0015.(บก.น.2)12/921 ลงวันที่ 31 มีนาคม เสนอ บช.น. อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ไปปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ ความแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของบช.น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามม.14 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, ระเบียบก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555, ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552

จึงสั่งการ 1.พ.ต.ท.สมภพ นามบัณฑิต สว.สส.สน.ดอนเมือง ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง สว.สส.สน.พหลโยธิน 2.พ.ต.ท.ณธัชพงศ์ ภิรัมย์ สว.สส.สายไหม ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง สว.สส.สน.พหลโยธิน 3.พ.ต.ต.ชลากร ปานแดง สว.สส.สน.พหลโยธิน ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง สว.สส.สน.ดอนเมือง 4.พ.ต.ต.เอกราช โอมาก สว.สส.สน.พหลโยธิน ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง สว.สส.สน.สายไหม 5.จ.ส.ต.เลอศักดิ์ นนท์ขุนทด ผบ.หมู่ (สส.) สน.พหลโยธิน ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทุ่งสองห้อง ทั้งนี้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ด้านพล.ต.ท.ชาญเทพ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวตนได้ลงนามคำสั่งตามที่ บก.น.2 ได้มีการเสนอผ่านมา จากพล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผบก.น.2 โดยได้สั่งการให้แยกกันออกมาจากพื้นที่ก่อน ส่วนเหตุผลที่ให้แยกขาดออกมาจากพื้นที่นั้น เนื่องจากกรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนและไม่ให้เกิดความแตกแยกกันในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้ฝ่ายอำนวยการบก.อก.บช.น. ได้ทำการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่มีสิ่งเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมเร่งด่วนแล้ว โดยจะทำหนังสือสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการตรวจสอบแล้วเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นต่อไป

ที่มา Nation TV

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top