คุณอยู่ที่นี่
หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > ประกันสังคมชง!! กม. เตรียมเก็บเงินสมทบเพิ่ม เงินเดือน 2 หมื่นขึ้นไป เก็บ 1,000 บาท จากเดิม 750 บาท

ประกันสังคมชง!! กม. เตรียมเก็บเงินสมทบเพิ่ม เงินเดือน 2 หมื่นขึ้นไป เก็บ 1,000 บาท จากเดิม 750 บาท

เกิดกระแสพิพากษ์วิจารณ์บนโลกออกไลน์ หลังมีข้อความแชร์ต่อ ๆ กันว่า สำนักงานประกันสังคม เตรียมเก็บเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท จากเดิม 750 บาท ทีมข่าวสอบถามข้อเท็จจริงไปยัง สำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่า เป็นเรื่องจริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเก็บเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท จากเดิม 750 บาทนั้น นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ว่า ขณะนี้การรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างกฎหมายฉบับใหม่ ครบตามกระบวนการแล้ว ได้ข้อสรุปว่า ต้องมีการปรับเปลี่ยน จากเดิมที่เคยคิดคำนวณเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท โดยจะแบ่งการเก็บเงินสมบทเข้ากองทุนดังนี้ คือ ผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 16,000 บาท ใช้ฐานคำนวณเดิม เก็บเงินเข้ากองทุน 750 บาท เงินเดือน 16,000 แต่ไม่ถึง 20,000 บาท จะเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน 800 บาท ส่วนผู้ที่มีฐานเงินเดือน 20,000 ขึ้นไป เก็บเงินสมทบเข้ากอนทุน 1,000 บาท ขณะนี้ร่างกฎหมายอยู่ระหว่างเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาในช่วงปีหน้าเป็นต้นไป

 

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้เหตุผล การขยายการคิดคำนวณเงินสมทบรูปแบบใหม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทย หลังกฎหมายนี้ใช้มานานกว่า 27 ปี จึงไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ปรับขึ้น ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมว่าคุ้มค่าหรือไม่ โดยยืนยันว่า การเก็บเงินสมทบรูปแบบใหม่ จะส่งผลดีต่อประชาชน โดยเฉพาะการคำนวณเงิน ที่จะได้รับหากตกงาน หรือ ไม่มีงานทำ

 

 

นายโกวิท สัจจวิเศษ รักษาการเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2558 จะมีผลบังคับใช้ โดยสาระสำคัญของกฎหมายใหม่นี้ เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ในทุกกรณีทั้งการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ชราภาพ และเสียชีวิต ซึ่งการขยายขอบเขตของสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ สปส. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นราว 4,500 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ สปส. มีแนวทางในการหารายได้เข้าสู่กองทุนประกันสังคมเพิ่ม ประกอบด้วยการขยายฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบจากเดิมต่ำสุด 1,650 บาทต่อเดือน และสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน อาจปรับเพิ่มเป็นฐานเงินเดือนต่ำสุดที่ 3,000 บาทต่อเดือน และสูงสุดกว่า 20,000 บาทต่อเดือน

 

 

สำหรับความคุ้มครองในกฎหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้น อาทิ กรณีว่างงานจะเพิ่มความคุ้มครองกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น โรงงานถูกน้ำท่วม จะได้รับเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน โดยผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน, ในกรณีเจ็บป่วยเรื้อรัง/ ทุพพลภาพและเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าทำศพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ และส่วนกรณีคลอดบุตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยจ่ายครั้งละ 13,000 บาท รวมกับเงินสงเคราะห์การหยุดงานทั้งฝ่าย สปส. และนายจ้าง รวม 90 วัน เป็นต้น

 


ทั้งนี้ การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนในปัจจุบัน อัตราสูงสุดจะอยู่ที่ 5% ของเงินเดือน โดยเพดานสูงสุดอยู่ที่ฐานเงินเดือน 15,000 บาท นั่นหมายถึงการจ่ายเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน หากมีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปสูงสุดที่ 20,000 บาท นั่นหมายถึงการที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสูงสุดที่ 1,000 บาทต่อเดือน

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล : tnews.co.th , pptvhd36.com

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: