คุณอยู่ที่นี่
หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > รู้ยัง!! ส่งประกันสังคม หากตายหลังเกษียณ เงินออมเข้ากองทุนประกันสังคมหมด ทายาทอดรับเงินบำนาญแทน

รู้ยัง!! ส่งประกันสังคม หากตายหลังเกษียณ เงินออมเข้ากองทุนประกันสังคมหมด ทายาทอดรับเงินบำนาญแทน

รู้ยัง!! ส่งประกันสังคม หากตายหลังเกษียณ เงินออมเข้ากองทุนประกันสังคมหมด ทายาทอดรับเงินบำนาญแทน

รู้ยัง!! ผู้ประกันตนตายหลังเกษียณใน 5 ปี ได้แค่เงินทดแทนเสียชีวิต 10 เท่า จากเบี้ยบำนาญรายเดือน ถ้าตายหลัง 5 ปี ไม่ได้อะไรเลย เงินออมทั้งหมดเข้ากองทุน ทายาทไม่สามารถรับแทนได้ สปส. เล็งแก้ไขให้เงินคืนเฉพาะกรณีจำเป็น

นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) อยู่ระหว่างเปิดเวทีประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ เรื่อง การปฏิรูปกองทุนบำนาญชราภาพ ซึ่งทาง คปค. มีความกังวล เพราะยังมีเรื่องที่ควรหยิบเข้าไปปฏิรูป ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม แต่กลับไม่มีการกล่าวถึงในการประชาพิจารณ์ และผู้ประกันตนยังไม่ทราบด้วยซ้ำ ว่า ปัจจุบันกฎหมายการรับเงินบำนาญยังมีช่องโหว่ ซึ่ง คปค. ได้จัดสัมมนาอบรมการรับรู้เรื่องกฎหมายประกันสังคมในพื้นที่ต่างๆ อาทิ จ.พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ชลบุรี สระบุรี ปทุมธานี ฯลฯ พบว่า ผู้ประกันตนกว่าร้อยละ 60 ที่เข้าร่วมอบรมในแต่ละพื้นที่ไม่ทราบกฎหมายเรื่องการรับเงินบำนาญชราภาพ ว่า หากเสียชีวิตในช่วงที่เกษียณอายุการเป็นผู้ประกันตนไปแล้ว และไม่เข้าตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้น เงินออมที่เก็บสะสมไว้ตอนเป็นผู้ประกันตนจะต้องเข้ากองทุนทั้งหมด โดยทายาทไม่สามารถมารับต่อได้

“ตามกฎหมายประกันสังคม ระบุว่า หากผู้ประกันตนอายุ 55 ปี ซึ่งเป็นช่วงเกษียณอายุการทำงานตามกฎหมายปัจจุบัน โดยปกติจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือน แต่กรณีที่เสียชีวิตลงภายใน 60 เดือน หรือประมาณ 5 ปี จะได้รับเงินเป็น 10 เท่าของเบี้ยรายเดือนชราภาพ เช่น หากได้รับเดือนละ 3,000 บาท จะได้เพิ่มเป็นเงินก้อน 30,000 บาท เรียกว่า เป็นเงินทดแทนเสียชีวิต แต่เงินที่ออมไว้สมัยเป็นผู้ประกันตนที่ยังเหลืออยู่นั้น จะไม่สามารถให้กับทายาทได้ โดยต้องเข้ากองทุนทั้งหมด ขณะเดียวกันหากเสียชีวิตเกิน 60 เดือน หลังเกษียณจะไม่ได้รับอะไรเลย” นายมนัส กล่าว

นายมนัส กล่าวว่า คปค. จึงอยากสอบถามทาง สปส. ว่า ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนที่เสียชีวิตและเข้ากรณีแบบนี้จำนวนเท่าไร และเงินเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร ซึ่งตรงนี้ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกันตน ควรจะมีการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้ทายาทได้รับเงินก้อนที่เหลือ เพราะก็เป็นเงินที่ผู้ประกันตนออมมาตลอดชีวิต

ด้าน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สปส. เข้าใจและเล็งเห็นเรื่องนี้ โดยในปี 2561 จะมีการหารือถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบตรงนี้ โดยหากผู้ประกันตนที่เกษียณไปแล้วและเสียชีวิต มีความประสงค์จะให้เงินมอบแก่ทายาทนั้น จะต้องหารือกันว่า อาจมอบให้ในกรณีที่ครอบครัวหรือทายาทที่รับมอบมีความเดือดร้อน จำเป็น เช่น คู่สมรสไม่มีอาชีพเลี้ยงตน หรือทายาทยังอยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน รวมไปถึงความจำเป็นอื่นๆ ก็จะมีการมอบเงินบำนาญส่วนที่เหลือให้ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก  https://mgronline.com/qol/detail/9600000106775

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: