คุณอยู่ที่นี่
หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > ไทยออยล์!! “เปิดรับสมัคร” พนักงาน รายได้ดี สวัสดิการดี

ไทยออยล์!! “เปิดรับสมัคร” พนักงาน รายได้ดี สวัสดิการดี

ช่างอุปกรณ์เครื่องมือวัด Instrument Technician

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบ QMI ในเครือไทยออยล์ รวมถึงอุปกรณ์ในระบบ Hydrocarbon ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ปลอดภัย

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาที่ต้องการ : ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ 0 – 7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท) : 

23,000 บาท หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้

All Positions Required

เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับเราเครือไทยออยล์ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายในโรงกลั่นให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาที่ต้องการ : ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ 0-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

All Positions Required

เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับเราเครือไทยออยล์ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน,

เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สมัครงาน และตำแหน่งอื่นๆ online : www.thaioilgroup.com

Tel :038-359-000, 038-359-400 Ext. 6277-78
Fax: 038-359-018

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล : postsod.com

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: