คุณอยู่ที่นี่
หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > 10 เรื่องเกี่ยวกับ “วันปิยมหาราช” ที่คนไทยอาจยังไม่รู้

10 เรื่องเกี่ยวกับ “วันปิยมหาราช” ที่คนไทยอาจยังไม่รู้

10 เรื่องเกี่ยวกับ “วันปิยมหาราช” ที่คนไทยอาจยังไม่รู้

เวียนมาถึงวันสำคัญอีกวันสำหรับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี หรือ ‘วันปิยมหาราช’ ที่นอกจากจะเป็นวันหยุดแล้ว ใครรู้บ้างว่ามีความสำคัญอย่างไร ซึ่งวันนี้ไทยรัฐออนไลน์ จะพาไปทำความรู้จักวันสำคัญของ วันปิยมหาราชให้มากขึ้น ดูซิว่าเรารู้แล้วกี่ข้อ แล้วที่ยังไม่รู้มีอะไรบ้าง ไปอ่านกันเลย

1. 23 ตุลาคม ของทุกปีคือ “วันปิยมหาราช” เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของชาวไทย

2. วันปิยมหาราช ภาษาอังกฤษคือ Chulalongkorn Day

3. วันปิยมหาราช คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. 2453 วันปิยมหาราชจึงตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี

5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

6. พระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง ที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ก็คือ “การเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยมีทาสในแผ่นดินเป็นจำนวนมาก ลูกทาสในเรือนเบี้ยจะสืบต่อการเป็นทาสไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าไม่มีเงินมาไถ่ตัวเองก็จะต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิต “สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงต้องการให้ปัญหาเรื่องทาสหมดไป แม้จะเป็นเรื่องยากลำบาก เพราะทาสมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

7. ในเวลาเพียง 30 ปีเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไปโดยไม่เกิดการนองเลือดเหมือนกับประเทศอื่นๆ ด้วยพระปรีชาสามารถของ “สมเด็จพระปิยมหาราช”

8. ในวันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช พสกนิกรชาวไทยพร้อมใจกันไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าที่พระลานหน้าพระราชวังดุสิต วางพวงมาลาเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

9. เครื่องที่ควรนำมาสักการะคือ ดอกกุหลาบสีชมพู เพราะดอกกุหลาบนั้นมีทั้งหนามที่แหลมคมและความงดงาม เปรียบดังพระองค์ท่าน ที่พระองค์มีพระปรีชาสามารถและอำนาจในการปกครองประเทศเปรียบกับความแหลมคมของหนาม แต่ยังมีความเมตตากรุณายิ่งอันเป็นความงดงามแก่แผ่นดินไทยควบคู่ด้วยเสมอ

และสีชมพูนั้นหมายถึง สีของวันอังคารอันเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ นอกจากดอกกุหลาบสีชมพูแล้ว ที่นิยมนำมาสักการบูชายังได้แก่ บายศรี หมากพลู บุหรี่(ซิการ์) สุรา บรั่นดี หรือ ไวน์ เป็นสิ่งที่พระองค์โปรดปรานมาก และนอกจากสิ่งของที่นำมาสักการะแก่พระองค์แล้ว ที่นิยมอีกคือ หญ้าสดใหม่ ที่นำมาถวายแก่ ม้าพระที่นั่งอีกด้วย แต่เดี๋ยวก่อน ข้อห้ามที่ควรรู้อีกสักนิด ในวันพระห้ามถวายเครื่องสักการะเป็นอบายมุข

10. คาถาบูชาองค์สมเด็จพระปิยมหาราช

แบบย่อ : “พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ”

แบบเต็ม : “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง” (ปิยะมะนะ นะโมพุทธายะ 3 จบ) ขอพรตามที่ปรารถนา ห้ามบนเด็ดขาด.

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐ

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: