/About us

About us

‘สัมผัสดินแดนอีสานผ่านบทความที่เราสร้างสรรค์’

โดยในบล็อก isanbanthung ได้รวบรวมเนื้อหาความอีสานแท้เอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม ชีวิตการเป็นอยู่ สมุนไพร รวมไปถึงสถานที่สำคัญทางภาคอีสาน เราก็ได้ตั้งใจคัดเอาไว้มาฝากทุกคน

และหากใครที่ประทับใจกับบทความที่เราเขียน และต้องการจะเดินตามรอยในการท่องเที่ยว เราก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากเลยนะคะ หากได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเปิดโลกกว้างให้กับทุกคน