รู้จักกับบุญบั้งไฟ ประเพณีขอฝนของชาวอีสาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีความสำคัญมากสำหรับชาวอีสาน ที่ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยประเพณีคือหนึ่งในฮีตสิบสองของชาวอีสานที่จะทำขึ้นในเดือน 6 ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนา ชาวบ้านจึงต้องจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการขอฝนกับเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ หรือที่เรียกว่า พญาแถน หรือ เทพวัสสกาลเทพบุตร โดยมีความเชื่อกันว่าพญาแถนมีหน้าที่คอยดูแลสายฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้พืชผลต่าง ๆ มีความสมบูรณ์นั่นเอง ภาพจาก : www.travel.mthai.com/news/209699.html โดยจุดเริ่มต้นของประเพณบุญบั้งไฟนั้น ชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับตำนานเรื่องพญาคันคากและเรื่องผาแดงนางไอ่ โดยได้มีการกล่าวถึงการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถน ซึ่งในตำนานได้เล่าเอาไว้ว่า พญาคันคากเป็นพระโพธิสัตว์ที่เสวยชาติเป็นโอรสของกษัตริย์ และสาเหตุที่ได้รับชื่อว่าพญาคักคากนั้น เป็นเพราะเมื่อครั้งประสูติมีรูปร่างผิวพรรณเหมือนกับคางคก และในภาษาอีสานนั้นจะเรียกว่า คันคาก แต่ถึงแม้ว่าพระองค์จะมีรูปร่างที่เหมือนคางคก แต่พระอินทร์ก็จะคอยช่วยเหลือจนทำให้ชาวบ้านเกิดความเคารพศรัทธา จนชาวบ้านลืมที่จะเซ่นไหว้พญาแถน เมื่อเป็นอย่างนั้นจึงทำให้พญาแถนโกรธ ไม่ยอมปล่อนน้ำฝนลงมายังโลกมนุษย์เช่นเดิม ครั้นพญาคันคากรู้เรื่อง จึงเกิดการต่อกันระหว่างพญาแถนและพญาคันคาก…